Båtförsäkring

Det finns speciella båtförsäkringar, precis som att det finns bilförsäkringar och motorcykelförsäkringar.

Har man en båt är det bra att se till att ha den försäkrad. Då kan man nämligen få ersättning ifall båten skulle gå på grund, haverera, börja brinna eller om båten stjäls, vandaliseras eller blir utsatt för inbrott. Det spelar ingen roll vilken typ av båt man har, de flesta båtar går att försäkra, oavsett om det är en segelbåt, motorbåt, fritidsbåt, charterbåt, sportfiskebåt eller en vattenskoter som man har.

Vad omfattas av båtförsäkringen?

I en båtförsäkring brukar det ingår ersättning för skador som uppkommer på båten i samband med exempelvis brand, stöld, inbrott eller om man är med i en olycka med båten. Dessutom ingår ofta också en ansvarsförsäkring och ett rättsskydd.

Detta kan komma väl till pass ifall man skulle råka krocka med båten, köra in i någon annans brygga eller liknande. Rättsskyddet kan ge ersättning för advokats och rättegångskostnader om man hamnar i en tvist. Vissa båtförsäkringar kan också täcka sådana skador som ger vid sjösättning och torrsättning, avriggning och påriggning, skada vid lyft och uppläggning samt transport på land. Alla båtförsäkringar täcker dock inte sådant så det är värdefullt att läsa även det finstilta. Det är också något att ta i beaktande om man jämför båtförsäkringar.

Något som oftast inte omfattas av en båtförsäkring är skador som uppkommer i samband med explosion i motor eller avgassystem.

Förutom den grundförsäkring som en båtförsäkring ger så kan man också teckna olika slags tilläggsförsäkringar. Dessa är tänkta att komplettera den vanliga båtförsäkringen. Exempelvis kan man teckna en försäkring som ger ersättning ifall ens navigationsutrustning blir stulen eller om båtvagnen förstörs.

Jämför båtförsäkringar

Precis som mc-försäkringar kan båtförsäkringar variera väldigt starkt i pris. Därför är det viktigt att man jämför båtförsäkring innan man tecknar en. Det kan skilja tusenlappar per år mellan olika försäkringsbolag trots att det till synes verkar vara samma båtförsäkring som de erbjuder. När man jämför båtförsäkring är det också viktigt att man noggrant tar reda på vad som egentligen ingår i försäkringen.

Jämför man två olika båtförsäkringar bör det ju vara två likvärdiga försäkringar som man jämför så att man får en rättvisande bild av prisskillnaden. Använd gärna internet när du jämför båtförsäkring. På nätet kan man snabbt och smidigt jämföra båtförsäkringar från flera olika bolag och se såväl deras pris som deras villkor och vad som ingår i respektive försäkring.

Billigare båtförsäkring

Båtförsäkring är en dyr försäkring. Därför kan det vara välkommet med tips om hur man får billigare båtförsäkring. Det första tipset är att jämföra båtförsäkring. På så sätt kan man hitta det billigaste försäkringsbolaget. Ett annat tips för att få billigare båtförsäkring är genom att vara medlem i någon organisation. Många båtorganisationer eller båtklubbar har specialavtal med försäkringsbolag och kan därigenom erbjuda en billig båtförsäkring.

Men även andra typer av organisationer kan ha möjlighet till att få rabatt på båtförsäkring, exempelvis fackförbund eller sådana organisationer som Villa ägarna eller hyresgästsföreningen. Många försäkringsbolag ger lägre försäkringspremie för båtförsäkring ifall man satsar på säkerheten i båten, till exempel installerar någon slags stöldförebyggande utrustning, så som elektronisk startspärr eller söksystem.

Att förvara sin båt på ett säkert ställe kan också minska stöldrisken och därmed också försäkringspremien, liksom om man har någon typ av larm. Likaså kan premien för båtförsäkring sänkas ifall föraren har ett förarintyg. Ett annat tips för att få en billig båtförsäkring är genom att välja en högre självrisk. Då brukar istället försäkringspremien sänkas, vilket kan vara mer lönsamt i längden för den som sällan eller aldrig råkar ut för någon skada eller olycka.